You are here

Ерлан САҒАДИЕВ: Жаңарған мазмұнның мәні – тек білу емес, сонымен қатар, білімді өмірде қолдана білу

Printer-friendly versionPDF version

"Білімді ел - образованная страна" №36 (97), 26.09.2017г.

«Осы жылдың негізгі ерекшелігі – үлкен, ірі өзгерістердің болмауында. Білім саласындағы ең маңызды шешімдер Елбасының тікелей тапсырмасына сәйкес, былтырғы оқу жылында қабылданып енгізіле бастады. Біз биыл осы жұмыстардың тек қана әрі қарай сапалы іске асырылуын жалғастыратын боламыз. Бұл туралы ақпаратты мұғалімдерге, халыққа жеткіздік. Ең маңызды бағыттарға келсек, біріншісі 2019 оқу жылынан нөлінші сынып енгізу. Ол «0+11» яғни 12 жылдық білім беру жүйесіне көшуге арналған. Нөлінші сынып, 5 жастағы балаларды 100 пайыз 1-ші сыныпқа дайын болуына, жағдай жасайды. «Әліппе», нөлінші сыныпқа арналған базалық оқулық жалпы дайын. Апробацияны бастадық. Келесі жылы мұғалімдерді дайындау жұмысы басталады.

Екіншісі. Былтырғы жылы басталып кеткен жаңарған білім беру мазмұнына кезең-кезеңмен көшу. Осы жылы қосымша 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптар көшті. Келесі екі жылда біз жаңарған мазмұнға көшуді толық аяқтаймыз.

Жаңарған мазмұнның мәні – тек білу емес, сонымен қатар, білімді өмірде қолдана білу. ОЭСР елдері 20-25 жыл бұрын бұл кезеңнен өтіп, бірыңғай бағалау жүйесіне келісіп, бір-бірімен бәсекеге түсті. Ол PISA деп аталады. Қазақстан келесі жылы төртінші рет қатысады. PISA-2015 жылы нәтижесінде біздің оқушылар орташа есеппен 50-55-ші орын алып отыр. Ал жаңарған бағдарламамен оқыған Назарбаев Зияткерлік мектептерінің балалары – Оңтүстік Корея, Жапония, Швейцария деңгейінде. Сондықтан олардан адаптациядан өткен бағдарламалар жалпы мектептерге ұсынылуда. Біз оған 10-15 жыл бойы дайындалып келеміз.

Бескүндік оқу аптасы бойынша нормалар бекітілген. Алайда, мектеп жағдайына және типіне байланысты барлығына бірдей енгізуге қиын болып тұр. Бүгінде барлық мектептердің 85 %-ы оған толығымен көшті. Бізде 300-ге жуық гимназия мен лицейлер бар, онда бір аптада – қосымша 8 сабаққа дейін беріледі. Олар бескүнде оның барлығын қамти алмайды. Баласын гимназия мектебіне беру ата-ананың өз қалауы.

Сабақтардың ұзақтығы 45-тен 40 минутқа қысқарғанына қарамастан үш ауысымды оқитын мектептерде де өте қиын. Бұл мәселе тек олардың қысқаруымен ғана шешіледі.

Об учебниках. В рамках нового содержания образования поменялся подход к созданию учебников. Новые учебники ориентированы на достижение не только предметных знаний, основанных на заучивании, но и практических навыков, развитие критического мышления, постоянного анализа, самостоятельного поиска информации и коммуникативной грамотности. Это основа готовности ко взрослой жизни в условиях современного мира. Все учебники на время экспертизы в течение девяти месяцев были размещены на портале для общественной оценки. Мы получили более 5 000 замечаний. Все они были использованы в процессе доработки. Составы комиссий были значительно расширены с участием депутатов Сената и Мажилиса. Всем принявшим участие мы хотели бы сказать отдельное спасибо! Сегодня ведется подготовка учебной литературы на следующий учебный год. Макеты также размещены на портале. 

Третье. О методиках обучения. Создана новая методика обучения казахскому языку для школ с не казахским языком. Мы отходим от привычного изучения грамматики в сторону большего применения коммуникативных навыков. Перевод текстов и механическая зубрежка правил не являются больше самоцелью. Главное, чтобы дети как можно быстрее начали говорить на казахском. Новые учебники для 1, 2, 5 и 7 классов уже разработаны со словарными минимумами, с учетом этих требований.

Теперь английский язык. Как вы знаете, с 1 сентября 2019 года в 10-11 классах планируется преподавание 4 предметов на английском языке. Подготовка кадров началась в прошлом году и будет продолжаться. В этом году начался масштабный пилот с участием более 1,5 тыс. учителей-предметников. Они в течение этого учебного года начинают преподавать на английском языке. Учебники для них готовы, доставлены или доставляются в школы. Важной работой этого года является понимание всех аспектов и трудностей перехода: что происходит с качеством преподавания, как будут воспринимать родители, дети и сами учителя. Весь этот год будем мониторить пилот, чтобы мы смогли в следующем году детально, предметно обсудить и внести, если необходимо, коррективы в график перехода. В следующем году мы планируем довести количество учителей-предметников, уже преподающих на английском, до 5 тыс., чтобы в 2019 году переход произошел более плавно.

Төртінші. Гранттар туралы. Биылғы жылы жоғары оқу орындарына 33,5 мың грант бөлінді. Республикалық комиссия грант бөлу мәселесін жан-жақты қарап, қосымша 1,5 мың грант бөлді. Биыл комиссияның жұмысына ата-аналар қатысып, тестілеу орталығына барып, гранттарды бөлетін компьютер бағдарламасының калай жұмыс істейтінін көрді. Олар осы жүйенің ашықтығы мен әділдігіне көз жеткізіп, өз пікірлерін ашық баспасөз конференцияда айтты. Әрине, биыл бұл мәселеге байланысты бірнеше шешім қабылдау керек. Ең алдымен, әр мамандыққа квота беру жүйелерін өзгерту қажет. Мысалы, бізде жалпы медицинаға 3 мың грант берілсе, стоматологияға тек қана 46 грант бөлінеді, педагогикаға 8 мың грант бөлінсе, экономикаға – 80 қарастырылған. Сондықтан, экономикаға түсетін балалар 135 балл алса да, оқуға түспей қалады. Ал, педагогикаға барған балалар 65 балмен де өтіп жатыр. Бұл мәселе қоғамда жыл сайын наразылықты көбейтіп отыр. Әрине, «Алтын белгі» мәселесін де шешу керек. Біз ол жұмысқа кірістік. Также партия «Ак жол», в частности, предлагает отменить ЕНТ для тех, кто поступает в вузы на платной основе. Этот вопрос сейчас обсуждается, предлагается оставить ЕНТ только как систему распределения грантов.

Пятое. По программе «Модернизация общественного сознания». Нельзя не отметить, что основная задача программы «Рухани жаңғыру» – это воспитание гармонично развитой личности в духе казахстанского патриотизма, которое будет обогащать наше образование. Сейчас разрабатывается учебник «Краеведение». По нему школьники будут изучать историю родного края на основе
культурно-исторических памятников и исторических личностей регионов в рамках существующих программ. 

Шестое. Малокомплектные школы. Сегодня в республике функционирует 7 450 школ, из них 43% – малокомплектные. В них обучаются более 205 тыс. детей, это 7% от количества всех учащихся республики, и работают 55 тыс. педагогов (20%). То есть 7% школьников получают обучение у 20% педагогов в 43% школ.

В прошлом году в МКШ было проведено подключение системы цифровых ресурсов «BilimLand». Это 80 тыс. 3-5-минутных видео и интерактивных уроков для ученика и учителя на трех языках. Учителя они не заменят, но являются сильнейшим подспорьем для повышения качества преподавания. Основной упор мы делали на МКШ. Тройками (проектор, компьютер, проекционный экран) в 2016 году оснащены 1 440 МКШ, в 2017 г. – оставшиеся 1 720 школ. То есть к концу этого года планируется оснастить все МКШ – это по 2 комплекта на школу минимум. В прошлом году началась подготовка педагогов по смежным специальностям с упором на МКШ, чего не было с 2007 года. Этот вопрос постоянно поднимался. Теперь готовим для МКШ по специальностям «Химия-Биология», «Математика-Физика», «География-История» и т. д. – парные предметы для одного преподавателя. Кроме того, для оказания методической помощи педагогам МКШ и родителям на базе полнокомплектных сельских школ открыто 160 ресурсных центров (18% от общего количества МКШ). 

Седьмое. О попечительских советах. В этом году одним из важнейших направлений будет дальнейшее формирование и укрепление попечительских советов школ, с передачей им все более широкого спектра полномочий, вплоть до согласования назначения директоров школ. Попечительский совет становится одним из важнейших органов в организации внутренней жизни школы и контроля за тем, что в школах происходит. Уже сегодня он помогает составлять удобное для всех расписание, согласовывает дополнительные предметы. Этот процесс будет расширяться, но поэтапно и планомерно. Ничего неожиданного не будет. 

Школьная инфраструктура. Сегодня ведется строительство 112 школ из РБ и Нацфонда, из которых 56 продолжающиеся и 56 новых школ. Для решения проблемы трехсменных и аварийных школ в 2017 году из Нацфонда выделено 72 млрд тенге. По состоянию на сентябрь сданы 52 школы. Но мы столкнулись с массовым переселением в города. К примеру, в Астану за 1 полугодие переехало около 45 тыс. людей, из них около 20 тыс. детей. Это порядка 15 школ за полугодие. Поэтому в крупных городах, принимающих удар урбанизации, проблема трехсменных школ будет сохраняться. Решить ее можно двумя способами. Первое – опережающее строительство школ за счет бюджетов всех уровней. Этот вопрос сегодня рассматривается исходя из бюджетных реалий. Второе – это привлечение частного сектора к массовому строительству, то есть внедрение подушевого финансирования. 

Подушевое финансирование. Норма закона, позволяющая внедрение подушевого финансирования в частных школах, принята. Нормативная база уже есть, и с этого года акимат может утвердить подушевую норму и брать на себя финансовые обязательства на каждого ребенка в частных школах. По принципу «Балапан». Таким образом, ничто не мешает привлекать бизнес в строительство новых школ уже сегодня. Также в рамках подушевого финансирования мы планируем ввести повышающие коэффициенты для детей с ограниченными возможностями, то есть в зависимости от диагноза и наличия инвалидности вводить двух и трехкратные коэффициенты. Данная мера, как в Москве, например, позволит охватить большее количество детей с ограниченными возможностями и, главное, привести их в обычные школы. Еще одним важным подспорьем будет изменение организационно-правовой формы школ на бюджетные учреждения. Без него в подушевом финансировании невозможно произвести собственные накопления. И это позволит школам сохранить все средства, полученные за дополнительные услуги.

Хотелось бы сообщить, что в этом году по инициативе Дариги Назарбаевой мы провели одно из значительных широкомасштабных мероприятий последних лет – Республиканский парад детских и молодежных музыкальных оркестров, в котором приняли участие более 80 тыс. детей. Планируем, что в следующем году число участников будет минимум в три раза больше – парад превращается в главное событие школьной жизни.

Әлем тез дамуда. Осындай өзгеріп тұрған заманда балаларымыз тәрбиелі, білімді, бәсекеге қабілетті болуы шарт. Елбасы тапсырмасына сәйкес білім саласында болып жатқан барлық өзгерістерді ұстаздармен талқылап, ата-аналармен келісіп, іске асыратын боламыз. Барлық шешімдер олардың қолдауымен ғана енгізіледі.