You are here

"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРІНІҢ 5 ЖӘНЕ 9-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ" МОНИТОРИНГТІК ЗЕРТТЕУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Printer-friendly versionPDF version