You are here

"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫның ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПтердің 6-ШЫ, 10-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРынЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ" МОНИТОРИНГТІК ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Printer-friendly versionPDF version