You are here

Ағымдағы жылдың 8 шілдеде Ақпараттық-талдау орталығы Білім берудің халықаралық стандарттық біліктілігі (БХСБ) «О» - білім саласы Сауалнамасын зерттеу және талдау сұрақтары бойынша «Дөңгелек үстел» өткізді.

Printer-friendly versionPDF version

Ағымдағы жылдың 8 шілдеде Ақпараттық-талдау орталығы Білім берудің халықаралық стандарттық біліктілігі (БХСБ) «О» - білім саласы Сауалнамасын зерттеу және талдау сұрақтары бойынша «Дөңгелек үстел» өткізді.

Бүгінгі күні 2013 жылы БҰҰБҒМС ұсынған БХСБ «О» жобасы және 2011 жылы Франция Парижде қабылданған білім берудің халықаралық стандарттық біліктілігі БХСБ-2011, ҚР білімі бойынша мамандықтардың сыныптауышымен айырмашылығы бар. Айырмашылық білім саласының санында емес, мазмұнында да кезедеседі. Ұлттық сыныптауыштарды БХСБ «О» мен сәйкестендірген жағдайда, білім саласындағы оқушылар контингентін халықаралық талаптарға сай үйлестіру, ел мәліметтерін әлемдік рейтингте қолдануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, халықаралық стандарттық білім беру сыныптауышы ЖОО халықаралық аккредитациялау рәсімдерінен және білім беру бағдарламаларын, сонымен қатар бітірушілерге халықаралық сертификаттарды алу және халықаралық біліктілікті растау орталықтарында біліктілікті растауды жеңілдетеді.

Іс-шараға ҚР БҒМ құрылымдық бөлімшелері және ҚР ҰЭМ СК өкілдері қатысты.