You are here

Высшее образование

Директор орынбасары, Жоғары және кәсіптік білім департаменті
Бас талдаушы, Жоғары білімді дамыту департаменті