PISA (Programme for International Student Assessment)
PISA (Programme for International Student Assessment) – 15 жастағы білім алушылардың оқу, математикалық және жаратылыстану-ғылыми сауаттылық саласындағы білім жетістіктерін бағалаудың халықаралық зерттеуі. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (Organization for Economic Cooperation and Development) әрбір үш жыл сайын өткізеді. PISA оқыту нәтижелерін көптеген қатысушы елдерде міндетті оқуды аяқтауға жақындаған 15 жастағы студенттердің нақты мәселелер мен міндеттерді шешу үшін әлеуметтік және экономикалық өмірге толық қатысу үшін қажетті білім мен дағдыларды қолдануға дайын екендігін бағалау арқылы өлшейді.

PISA-2015 циклынан бастап зерттеу негізінен компьютерлік форматта жүргізіледі. PISA қатысушыларының іріктемесі апробациялық және негізгі зерттеу деректерін жинауды бастау сәтінде жасы 15 жастан 3 айға дейін 16 жасқа дейін және 2 айды құрайтын мектептер мен колледж білім алушыларының қатарынан қалыптастырылады. Әрбір циклде үш бағыттың бірі неғұрлым терең бағалау жүргізу үшін негізгісімен айқындалады. Бағалау екі сағаттық тест түрінде өтеді. Әрбір тест нысаны төрт 30 минуттық тапсырмалар блогын қамтиды. Тесттен басқа, студенттер өз дағдыларының дамуына әсер ететін факторларды талдау үшін қолданылатын сауалнамалық мәліметтерді толтырады. PISA сонымен қатар проблемаларды бірлесіп шешу немесе жаһандық құзыреттілік сияқты жалпы немесе пәнаралық құзыреттерді өлшеуді қамтиды.

Зерттеу жалпы міндетті білім алған студенттердің қоғамда толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті білім мен дағдыларға ие екендігін бағалауға мүмкіндік береді (функционалдық сауаттылық). PISA нәтижелері білім берудің әртүрлі жүйелерін салыстыруға және білім берудің ұлттық стратегияларын әзірлеу кезінде ЭЫДҰ жетекші елдерінің тәжірибесін пайдалануға мүмкіндік береді.

Қазақстан PISA-ға 2009 жылдан бері қатысып келеді.

PISA нәтижелері бойынша ел білім беру саласындағы жаңа реформалар мен бастамалар үшін дәлелдер базасын алады. Алынған мәліметтер негізінде ұлттық білім берудің күшті және әлсіз жақтарын анықтауға, әрі қарай даму үшін ұсыныстар жасауға болады. Қазақстанның үздіксіз қатысуы соңғы 12 жылда қазақстандық білім алушылардың функционалдық сауаттылығының қалыптасу трендтерін өлшеуге мүмкіндік береді.

Басылымдар
PISA-2009 ұлттық есебі

PISA-2009 ұлттық есебі

PISA-2018 тест тапсырмаларының жинағы

PISA-2018 тест тапсырмаларының жинағы

PISA-2012 ұлттық есебі

PISA-2012 ұлттық есебі

PISA-2015 ұлттық есебі

PISA-2015 ұлттық есебі

PISA-2016 тест тапсырмаларының жинағы

PISA-2016 тест тапсырмаларының жинағы

Халықаралық салыстырмалы зерттеулер департаменті
Ризагуль Сыздыкбаева

Ризагуль Сыздыкбаева

Директордын орынбасары

Асем Жолбарысова

Асем Жолбарысова

менеджер