You are here

Направления деятельности

Білім статистикасы және ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу департаменті

Жобалар департаменті

Жобалар департаменті орталықтың салалық бөлімдеріндегі білім беру жобаларын іске асыру мақсатында ұйымдастырушылық қызметін атқарады.

Бұқаралық ақпарат құралдарымен және халықпен жұмыс жөніндегі департаменті

Бұқаралық ақпарат құралдарымен және халықпен жұмыс жөніндегі департаменті білім беру жүйесі туралы ақпараттарды жинау және өңдеу, оперативті талдамалы ақпараттарды дайындау бойынша қызметін іске асырады.

Ақпараттық технологиялар департаменті

Департаменттің негізгі міндеттері Департаменттің

Халықаралық салыстырмалы зерттеулер департаменті

Халықаралық салыстырмалы зерттеулер  Департаментінің  мақсаты (бұдан әрі – ХСЗД ), Қазақстанның ЭЫДҰ және IEA ұйымдарының халықаралық салыстырмалы зерттеулеріне  қатысуын қамтамасыз ету. ХСЗД  өз қызметінің шеңберінде PISA, PIAAC, TALIS, ICILS, TIMSS, PIRLS  зерттеулерін жүзеге асырады.  Осы  зерттеулерді өткізу  Қазақстанның ЭЫДҰ білім беру саясаты Комитетіне "Қатысушы"   ретінде кіруіне  негіз болды.

Білімді талдау, мониторингтеу және бағалау департаменті

Білімді талдау, мониторингтеу және бағалау департаментінің (әрі қарай - БТМБД) мақсаты - мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейлерінің отандық және әлемдік тәжірибесін зерттеу және талдау болып табылады. Өз қызметінің шеңберінде БТМБД ЭЫДҰ, Дүниежүзілік Банкі, ЮНИСЕФ, ЕБФ және т.б. атты халықаралық ұйымдармен бірлескен жобаларды жүзеге асырады.