You are here

Айжан Нұрахметова

Printer-friendly versionPDF version

Нұрахметова Айжан Едігеқызы, «Ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамының Білім беру статистикасы департаментінің бас талдаушысы.

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтын «Шетел филологиясы: екі шетел тілі» мамандығы бойынша аяқтады.

Бұрын Астана қаласы Білім басқармасының «12-жылдық білім беру жүйесін қолдау және ағылшын тілі орталығы» МКҚК (әдіскер, ағылшын тілін оқытушы), ҚР БҒМ «Ұлттық білім беру статистикасы және бағалау орталығы» РМҚК (Білім беру статистикасы зертханасының аға сарапшысы) жұмыс істеді.

«Статистикалық көрсеткіштердің халықаралық жүйесін қалыптастыру әлеуетін жасау» білім беруді ақпараттандыру статистикасы бойынша өңірлік семинарға қатысты (Орталық және Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық  Азия).

Білім беру жүйесінің дамуының негізгі көрсеткіштері мен индикаторлары бойынша «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің статистикасы» жыл сайынғы Ұлттық жинағын, «Өңірлік білім беру статистикасы» статистикалық жинағын дайындауға қатысады.

Қызмет саласы: оқу тілдері, меншік нысандары, ведомстволық тиістілік бойынша бөле отырып, орта білім беру жүйесінің желісі, контингенті және білім беру процесі бойынша статистикалық деректерді жинау және өңдеу, талдау.

«Ұлттық білім беру деректер қоры» ақпараттық жүйесі шеңберінде алғашқы білім беру ұйымдарының, қалалық/аудандық бөлімдер мен облыстық Білім басқармаларының статистикалық деректерін жинауды консультациялық (әдіснамалық және техникалық) сүйемелдеу бойынша Ақмола және Қарағанды облыстарының кураторы. 

Қызмет саласы: 

Другие эксперты

 • Бас талдаушы, Білім статистикасы және ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу департаменті
 • Бас талдаушы, Техникалық және кәсіптік білімді дамыту департаменті
 • Бас талдаушы, Жоғары білімді дамыту департаменті
 • Жоба менеджері, Халықаралық салғастырмалы зерттеулер департаменті
 • Бас талдаушы, Білім статистикасы және ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу департаменті
 • Бас талдаушы, Халықаралық салғастырмалы зерттеулер департаменті
 • Директордың орынбасары, Мектепке дейінгі және орта білім департаменті
 • Бас талдаушы, Бағдарламалық құжаттар мониторингі департаменті
 • Директор орынбасары, Жоғары және кәсіптік білім департаменті
 • Директор орынбасары, Білім статистикасы және ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу департаменті
 • Директор, Білім беру статистикасы департаменті
 • Бас талдаушы, Халықаралық салғастырмалы зерттеулер департаменті
 • Менеджер, Халықаралық салыстырмалы зерттеулер департаменті
 • Директор орынбасары, Бағдарламалық құжаттардың мониторингі департаменті
 • Менеджер, Бағдарламалық құжаттардың мониторингі департаменті